Checkout API v1.0.6

Загальна інформація

Даний сервіс дозволяє створювати платежі, та віддавати посилання клієнтам на виконання списання коштів на користь мерчату.

Доступи й налаштування

Для взаємодії слід отримати наступні значенння:

- mch_id - ідентифікатор мерчанта
- sign_key - ключ мерчанта для підпису

URL адреса для запитів - https://api.ipay.ua

Формат передачі - XML методом POST у полі data
приклад налаштування для CURL: CURLOPT_POSTFIELDS, ['data' => $xml]

CONSOLE CURL: curl -X POST -k -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -i 'https://api.ipay.ua' --data 'data= ...

Кодування у UTF-8

Алгоритм підпису (поле sign у запиті):

Робиться у 2 етапи:

1. Сіль: Потрібно сформувати мітку часу Unix (1561559732.3642) та згенерувати хєш цієї мітки
Приклад на PHP:
$salt = sha1(microtime(true));
2. Підпис: Згенерувати хеш-код на основі ключа для підпису та солі, використовуючи метод HMAC і алгоритм хешування SHA-512
Приклад на PHP:
$sign = hash_hmac('sha512', $salt, $sign_key);

Sandbox середовище

Sandbox - тестове середовище, з допомогою якого можна виконати:

тестування запитів, тестування web інтерфейсу, провести тестову оплату, виконати тестове скасування

Посилання для подання запиту на формування платежу https://sandbox-checkout.ipay.ua/api302

Функціонал повторює продакшн середу по поточній документації Checkout API

У Sandbox не працює і відключена оплата GPay, ApplePay, VCO тощо - тому що там тільки продакшн середовище

Для web тестування оплат необхідно використовувати наведені нижче карти, з будь-якою датою та CVV

Для успіху - 3333333333333331

Для неуспіху - 3333333333333349

Для предавторізаціі - 3333333333333356

Загальна структура запиту

Поле Тип Опис
payment element Початковий Елемент
payment.auth element Елемент аутентифікації
payment.auth.mch_id numeric ID мерчанта
payment.auth.salt string Сіль підпису
payment.auth.sign string Підпис запиту
payment.urls element Елемент посилань
payment.transactions element Елемент транзакцій
payment.transactions.transaction element Елемент
payment.lifetime float Термін можливості зробити оплату, вимірюється у годинах(3600 секунд). Може бути дробовим. У випадку значення 0.1, термін життя посилання 6 хвилин(360 секунд)
payment.lang string Мова яку буде відображено на WEB сторінках

Приклад запиту<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<payment>
  <auth>
    <mch_id>2023</mch_id>
    <salt>c2cbe9bbbce5c6870475b7c649da8205c30ffe65</salt>
    <sign>2b99f7b6a8ea065f6a28bc86eb2de84bffb2b887a2a9c9dbee5818b46f96e093cc397a2755f8663a745672bdf654e20e001853e1f780f3a3fa23ee9189046fac</sign>
  </auth>
  <urls>
    ...
  </urls>
  <transactions>
    ...
  </transactions>
  <lifetime>24</lifetime>
  <lang>ru</lang>
</payment>

   

Перелік запитів

 1. PaymentCreate (Створити платіж)

 2. Після створення платежу у відповідь повертається URL, по якому клієнт робить оплату послуги/товару

  так-як оплата клієнтом здійснюється безпосередньої участі мерчанта, на стороні checkout.ipay.ua, то мерчанту по завершенню
  оплати приходить нотифікація

  Структура тіла запиту

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.auth element Елемент аутентифікації
  payment.auth.mch_id numeric ID мерчанта
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту
  payment.urls element Елемент посилань
  payment.urls.good string Посилання до сторінки успіху мерчанта
  payment.urls.bad string Посилання до сторінки неуспіху мерчанта
  payment.transactions element Елемент транзакцій
  payment.transactions.transaction element Елемент транзакції. Якщо платіж потрібно розділити на кілька юридичних осіб, можна відправити кілька елементів транзакції (максимум 10) з указаними amount та smch_id у кожному .
  payment.transactions.transaction.amount numeric Сумма у копійках
  payment.transactions.transaction.currency string Валюта
  payment.transactions.transaction.desc string Опис транзакції. На сторінці вводу карточних данних користувачу буде відображатись лише опис першої транзакції.
  payment.transactions.transaction.info json object Інформація до платежу, надається мерчантом при створенні
  payment.lifetime float Термін можливості зробити оплату, вимірюється у годинах(3600 секунд). Може бути дробовим. У випадку значення 0.1, термін життя посилання 6 хвилин(360 секунд)
  payment.lang string Мова яку буде відображено на WEB сторінках
  Опціональні поля
  payment.transactions.transaction.smch_id numeric Юридична особа, на користь якої здіюйснюється операція
  payment.trademark json object Назва компанії, яку хоче відобразити мерчант

  Приклад запиту

  
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <auth>
      <mch_id>2023</mch_id>
      <salt>c2cbe9bbbce5c6870475b7c649da8205c30ffe65</salt>
      <sign>2b99f7b6a8ea065f6a28bc86eb2de84bffb2b887a2a9c9dbee5818b46f96e093cc397a2755f8663a745672bdf654e20e001853e1f780f3a3fa23ee9189046fac</sign>
    </auth>
    <urls>
      <good>http://www.example.com/ok/</good>
      <bad>http:// www.example.com/fail/</bad>
    </urls>
    <transactions>
      <transaction>
        <amount>55</amount>
        <currency>UAH</currency>
        <desc>Покупка товара/услуги</desc>
        <info>{"dogovor":123456}</info>
        <smch_id>4301</smch_id>
      </transaction>
    </transactions>
    <trademark>{"ru":"название на русском","ua":"назва на українській","en":"english name"}</trademark>
    <lifetime>24</lifetime>
    <lang>ru</lang>
  </payment>
  
        

  Структура відповіді

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  payment.status string Статус платежу (1 - зареєстрований, 3 - авторизований, 4 - неуспішний, 5 - успішний)
  payment.url string URL по якому треба перейти для здійснення оплати
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту

  Приклад відповіді

  
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <pid>12345678</pid>
    <status>1</status>
    <salt>e9be5bc9a02a5af61efecd722b7b05e84d106d1a</salt>
    <sign>0c8698119b846202bd87d948cfce1eba7bc535c49dca4752fe8f969abefd05147b4b87fd9332173e242a0f1a78a42eed8c1846d4781a220fd564f0fbce3ff393</sign>
    <url>https://checkout.ipay.ua/a1f7e6a6ced6fc72d4dbb48da6babc7d2ca89ac2</url>
  </payment>
  
      

  PaymentCreateWithService (Створити платіж і виконати сервіс)

  Для виконання сервісу потрібно в поле payment.transactions.transaction.info передати параметри service_data у json форматі

  Після успішного списання, автоматично буде виконано сервіс

  Якщо списання проводиться за допомогою запиту Completion з передачею транзакцій, параметр service_data повинен передаватись там, а не в PaymentCreate

  Поле Тип Опис
  Опціональні поля
  payment.transactions.transaction.info.service_data object Параметри які передані мерчантом для виконання сервісу
  service_data.Receiver string Отримувач
  service_data.ZKPO string ЕДРПО
  service_data.BankReciever string Назва банку
  service_data.AccReceiver string IBAN
  service_data.PayText string Призначення

  Приклад запиту

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
   <auth>
      <mch_id>2023</mch_id>
      <salt>c2cbe9bbbce5c6870475b7c649da8205c30ffe65</salt>
      <sign>2b99f7b6a8ea065f6a28bc86eb2de84bffb2b887a2a9c9dbee5818b46f96e093cc397a2755f8663a745672bdf654e20e001853e1f780f3a3fa23ee9189046fac</sign>
   </auth>
   <urls>
     <good>http://abvgd.s62.in.ua/complete-payment?key=20000202%26pin=8986</good>
     <bad>http://abvgd.s62.in.ua/failed-payment?key=7171717%26pin=898989</bad>
   </urls>
   <transactions>
     <transaction>
       <mch_id>2023</mch_id>
       <type>11</type>
       <amount>30</amount>
       <currency>UAH</currency>
       <desc>Платеж абонента Телезяк Оксана Богдановна договор 441304607</desc>
       <info>
         {
           "OrderID": 193971,
           "PersonID": 220263,
           "service_data": {
            "Receiver": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
            "ZKPO": "39708282",
            "BankReciever": "АТ \"Райффайзен Банк Аваль\"",
            "AccReceiver": "UA213808050000000026009479663",
            "PayText": "Оплата по догляду за дитиною за місяць 2017р. від 123456 Сума 10 грн."
           }
         }
       </info>
     </transaction>
   </transactions>
   <lifetime>24</lifetime>
   <trademark>{"ru":"название на русском","ua":"назва на українській","en":"english name"}</trademark>
   <lang>ru</lang>
  </payment>
  

  PaymentCreate (з транзікціями) WithService(Створити платіж і виконати сервіс з транзікціями)

  Для виконання сервісу потрібно в поле payment.transactions.transaction.info передати параметри service_data у json форматі. Після успішного списання, автоматично буде виконано сервіс

  Приклад запиту

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
   <auth>
    <mch_id>2023</mch_id>
    <salt>a197706e94bdcc4b6b1a583bafc06c9790088be3</salt>
    <sign>1dd8f152e042cf401fdf2c204746717425085ac14c99d30d2e05e23d764e2039557e9bd99bde55103f2709c344f746be23df99d652f303543e1e0ff633f7b14d</sign>
   </auth>
   <urls>
    <good>http://www.example.com/ok/</good>
    <bad>http:// www.example.com/fail</bad>
   </urls>
   <transactions>
    <transaction>
     <amount>100</amount>
     <currency>UAH</currency>
     <desc>Покупка товара/услуги</desc>
     <info>
      {
       "historyID": 1879,
       "company": 1111,
       "service_data": {
        "Receiver": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
        "ZKPO": "39708282",
        "BankReciever": "АТ \"Райффайзен Банк Аваль\"",
        "AccReceiver": "UA213808050000000026009479663",
        "PayText": "Оплата по догляду за дитиною за місяць 2017р. від 123456 Сума 10 грн."
       }
      }
     </info>
     <smch_id>4301</smch_id>
    </transaction>
    <transaction>
     <amount>200</amount>
     <currency>UAH</currency>
     <desc>Покупка товара/услуги</desc>
     <info>
      {
       "historyID": 1111,
       "company": 2222,
       "service_data": {
        "Receiver": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
        "ZKPO": "39708282",
        "BankReciever": "АТ \"Райффайзен Банк Аваль\"",
        "AccReceiver": "UA213808050000000026009479663",
        "PayText": "Оплата по догляду за дитиною за місяць 2017р. від 123456 Сума 10 грн."
       }
      }
     </info>
     <smch_id>4551</smch_id>
    </transaction>
   </transactions>
   <trademark>{"ru":"название на русском","ua":"назва на українській","en":"english name"}</trademark>
   <lifetime>24</lifetime>
   <lang>ru</lang>
  </payment>
  
 3. Completion (Завершити платіж)

 4. Запит викониється лише тоді, коли мерчант працює з предавторизацією платежа

  Структура тіла запиту

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.auth element Елемент аутентифікації
  payment.auth.mch_id numeric ID мерчанта
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту
  payment.action string Назва запиту
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay

  Приклад запиту

  
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <auth>
      <mch_id>2023</mch_id>
      <salt>7ace5bc9a02a5af61efecd722b7b05e84d106c2a</salt>
      <sign>a112c1c344846202bd87d948cfce1eba7bc535c49dca4752fe8f969abefd05147b4b87fd9332173e242a0f1a78a42eed8c1846d4781a220fd564f0fbce3ff393</sign>
    </auth>
    <action>completion</action>
    <pid>12345678</pid>
  </payment>
  
      

  Структура відповіді

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  payment.status string Статус платежу (1 - зареєстрований, 3 - авторизований, 4 - неуспішний, 5 - успішний)
  payment.sale_date date Дата виконання авторизації/завершення платежу
  payment.transactions element Елемент транзакцій
  payment.transactions.transaction element Елемент транзакції
  payment.transactions.transaction.trn_id numeric Номер транзакції в системі iPay
  payment.transactions.transaction.smch_rr numeric Розрахунковий рахунок юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_mfo numeric МФО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_okpo numeric ОКПО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_bank string Банк юридичної особи
  payment.transactions.transaction.invoice numeric Сума платежу, у копійках
  payment.transactions.transaction.amount numeric Сума до сплати (з урахуванням комісії), у копійках
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту

  Приклад відповіді

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <pid>12345678</pid>
    <status>5</status>
    <sale_date>2019-07-02 11:08:55</sale_date>
    <transactions>
      <transaction>
        <trn_id>11223344</trn_id>
        <smch_rr>26501014380602</smch_rr>
        <smch_mfo>300346</smch_mfo>
        <smch_okpo>37973023</smch_okpo>
        <smch_bank>ПАТ "АЛЬФА-БАНК"</smch_bank>
        <invoice>100</invoice>
        <amount>110</amount>
      </transaction>
    </transactions>
    <salt>a98688b38115a7b42f55ca74a2fe6f6fb536b57d</salt>
    <sign>566d16af0f9aeb12d055a2117160194ec0868ce418152a6ffb82a84037b4f28b9d345ee7f84a0374101771f891779af013e26e3540c26f4734d8717097f39bc9</sign>
  </payment>
      
 5. Completion (Завершити платіж з транзікціями)

 6. Запит викониється лише тоді, коли мерчант працює з предавторизацією платежа та потребує змін по розрахунку з юр.особами

  Принцип роботи Completion з транзакціями:

  На першому кроці створюється платіж за допомогою запросу PaymentCreate в якому повинна бути сформована одна транзакція
  з загальною сумою оплати і юрособою самого мерчанта.

  Після того як користувач оплачує платіж, відбувається попередня авторизація коштів з карти, яка остаточно буде
  списана банком по закінченню 14 днів.

  До цього моменту потрібно обов'язково подати запит на завершення оплати.

  При формуванні транзакцій на завершення оплати (Completion) необхідно дотримуватися кількох правил:
  1. Повинна бути сформована 1 або кілька транзакцій
  2. Загальна сума транзакцій не повинна бути більше ніж при створенні платежу, інакше буде помилка.
  Виправляти помилку слід шляхом подачі запиту з коректною сумою.
  3. Якщо сума транзакцій буде менше, відбудеться часткова відміна по платежу і різниця повернеться на карту.
  4. Для повної відміни, не в день сплати платежу, необхідно звертатися на пошту support@ipay.ua
  5. При частковому скасуванню платежу, повне скасування можливе алє залежить від банку екваера, та вирішується на етапі підключення

  Структура тіла запиту

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.auth element Елемент аутентифікації
  payment.auth.mch_id numeric ID мерчанта
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту
  payment.action string Назва запиту
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  payment.transactions element Елемент транзакцій
  payment.transactions.transaction element Елемент транзакції (максимум 10)
  payment.transactions.transaction.amount numeric Сумма у копійках
  payment.transactions.transaction.currency string Валюта
  payment.transactions.transaction.desc string Опис платежу
  payment.transactions.transaction.info json object Інформація до платежу, надається мерчантом при створенні
  payment.transactions.transaction.smch_id numeric Юридична особа, на користь якої здіюйснюється операція

  Приклад запиту

  
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <auth>
      <mch_id>2023</mch_id>
      <salt>b023c452f23cf71d71cb41ec494a1b9dd7dde476</salt>
      <sign>720fc5f843253f7b8bb6a0515afa27f3d89d6257b306827619df1e465838b36c56d77a6c8b9dd64fd7833e95b1740747bb65b89f44bcd731299f7c4f5693efe</sign>
    </auth>
    <action>completion</action>
    <pid>12345678</pid>
    <transactions>
      <transaction>
        <amount>100</amount>
        <currency>UAH</currency>
        <desc>Покупка товара/услуги</desc>
        <info>{"dogovor":12345}</info>
        <smch_id>4301</smch_id>
      </transaction>
      <transaction>
        <amount>200</amount>
        <currency>UAH</currency>
        <desc>Покупка услуги/товара</desc>
        <info>{"dogovor":56789}</info>
        <smch_id>4551</smch_id>
      </transaction>
    </transactions>
  </payment>
  
      

  Структура відповіді

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  payment.status string Статус платежу (1 - зареєстрований, 3 - авторизований, 4 - неуспішний, 5 - успішний)
  payment.sale_date date Дата виконання авторизації/завершення платежу
  payment.transactions element Елемент транзакцій
  payment.transactions.transaction element Елемент транзакції
  payment.transactions.transaction.trn_id numeric Номер транзакції в системі iPay
  payment.transactions.transaction.smch_rr numeric Розрахунковий рахунок юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_mfo numeric МФО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_okpo numeric ОКПО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_bank string Банк юридичної особи
  payment.transactions.transaction.invoice numeric Сума платежу, у копійках
  payment.transactions.transaction.amount numeric Сума до сплати (з урахуванням комісії), у копійках
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту

  Приклад відповіді

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <pid>12345678</pid>
    <status>5</status>
    <sale_date>2019-07-02 11:08:55</sale_date>
    <transactions>
      <transaction>
        <trn_id>11223344</trn_id>
        <smch_rr>26501014380602</smch_rr>
        <smch_mfo>300346</smch_mfo>
        <smch_okpo>37973023</smch_okpo>
        <smch_bank>ПАТ "АЛЬФА-БАНК"</smch_bank>
        <invoice>100</invoice>
        <amount>110</amount>
      </transaction>
      <transaction>
        <trn_id>55667788</trn_id>
        <smch_rr>26501014380602</smch_rr>
        <smch_mfo>300346</smch_mfo>
        <smch_okpo>37973023</smch_okpo>
        <smch_bank>ПАТ "АЛЬФА-БАНК"</smch_bank>
        <invoice>200</invoice>
        <amount>220</amount>
      </transaction>
    </transactions>
    <salt>a97688b38115a7b42f45ca75a2fe6f6fb536b57d</salt>
    <sign>566d16af0f9aeb32d055a2117160194ec0868ce418152a6ffb83a84037b4f28b9d345ee7f84a0374101771f891779ad013e26e3540c26f4734d8717097f39bc9</sign>
  </payment>
      
 7. Reversal (Відмінити авторизацію/платіж)

 8. Відмінити авторизацію:

  Запит викониється лише тоді, коли мерчант працює з предавторизацією платежа

  Запит може бути виконано лише за умови успішної предавторизації платежу,
  та платіж знаходиться у статусі 3 - авторизований

  Відмінити платіж:

  Запит можно виконати лише у той-же день коли був сплачен платіж і лише на повну суму оплати,
  тобто не було часткового повернення коштів на этапі оплати

  Структура тіла запиту

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.auth element Елемент аутентифікації
  payment.auth.mch_id numeric ID мерчанта
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту
  payment.action string Назва запиту
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  payment.info json object Інформація до платежу, доповнює інформацію, яка була отримана при створені платежу

  Приклад запиту

  
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <auth>
      <mch_id>2023</mch_id>
      <salt>7ace5bc9a02a5af61efecd722b7b05e84d106c2a</salt>
      <sign>a112c1c344846202bd87d948cfce1eba7bc535c49dca4752fe8f969abefd05147b4b87fd9332173e242a0f1a78a42eed8c1846d4781a220fd564f0fbce3ff393</sign>
    </auth>
    <action>reversal</action>
    <info>{"reversal_id": "123456"}</info>
    <pid>12345678</pid>
  </payment>
  
      

  Структура відповіді

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  payment.status string Статус платежу (3 - авторизований, 9 - скасований)
  payment.sale_date date Дата виконання авторизації/завершення платежу
  payment.transactions element Елемент транзакцій
  payment.transactions.transaction element Елемент транзакції
  payment.transactions.transaction.trn_id numeric Номер транзакції в системі iPay
  payment.transactions.transaction.smch_rr numeric Розрахунковий рахунок юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_mfo numeric МФО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_okpo numeric ОКПО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_bank string Банк юридичної особи
  payment.transactions.transaction.invoice numeric Сума платежу, у копійках
  payment.transactions.transaction.amount numeric Сума до сплати (з урахуванням комісії), у копійках
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту

  Приклад відповіді

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment>
    <pid>12345678</pid>
    <status>9</status>
    <sale_date>2019-07-02 11:08:55</sale_date>
    <transactions>
        <transaction>
          <trn_id>11223344</trn_id>
          <smch_rr>26501014380602</smch_rr>
          <smch_mfo>300346</smch_mfo>
          <smch_okpo>37973023</smch_okpo>
          <smch_bank>ПАТ "АЛЬФА-БАНК"</smch_bank>
          <invoice>100</invoice>
          <amount>110</amount>
        </transaction>
      </transactions>
      <salt>a98688b38115a7b42f55ca74a2fe6f6fb536b57d</salt>
      <sign>566d16af0f9aeb12d055a2117160194ec0868ce418152a6ffb82a84037b4f28b9d345ee7f84a0374101771f891779af013e26e3540c26f4734d8717097f39bc9</sign>
  </payment>
      
 9. Refund (Повернення коштів)

 10. Виконати повернення коштів: доступ надається за згодою

  Запит виконується у наступні дні після сплати платежу

  Запит може бути виконано лише за умови успішної оплати платежу,
  та платіж знаходиться у статусі 5 - успішний

  Структура тіла запиту

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.auth element Елемент аутентифікації
  payment.auth.mch_id numeric ID мерчанта
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту
  payment.action string Назва запиту
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  Опціональні поля
  payment.amount numeric Сума часткового повернення, у копійках
  payment.info json object Інформація до платежу, доповнює інформацію, яка була отримана при створені платежу

  Приклад запиту

  
  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><payment>
    <auth>
      <mch_id>2023</mch_id>
      <salt>7ace5bc9a02a5af61efecd722b7b05e84d106c2a</salt>
      <sign>a112c1c344846202bd87d948cfce1eba7bc535c49dca4752fe8f969abefd05147b4b87fd9332173e242a0f1a78a42eed8c1846d4781a220fd564f0fbce3ff393</sign>
    </auth>
    <action>refund</action>
    <info>{"refund_id": "123456"}</info>
    <pid>12345678</pid>
  </payment>
  
      

  Структура відповіді

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  payment.status string Статус платежу (5 - успішний: при частковому поверненні, 9 - скасований)
  payment.sale_date date Дата виконання авторизації/завершення платежу
  payment.transactions element Елемент транзакцій
  payment.transactions.transaction element Елемент транзакції
  payment.transactions.transaction.trn_id numeric Номер транзакції в системі iPay
  payment.transactions.transaction.smch_rr numeric Розрахунковий рахунок юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_mfo numeric МФО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_okpo numeric ОКПО юридичної особи
  payment.transactions.transaction.smch_bank string Банк юридичної особи
  payment.transactions.transaction.invoice numeric Сума платежу, у копійках
  payment.transactions.transaction.amount numeric Сума до сплати (з урахуванням комісії), у копійках
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту

  Приклад відповіді

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
    <payment>
      <pid>12345678</pid>
      <status>9</status>
      <sale_date>2019-07-02 11:08:55</sale_date>
      <transactions>
          <transaction>
            <trn_id>11223344</trn_id>
            <smch_rr>26501014380602</smch_rr>
            <smch_mfo>300346</smch_mfo>
            <smch_okpo>37973023</smch_okpo>
            <smch_bank>ПАТ "АЛЬФА-БАНК"</smch_bank>
            <invoice>100</invoice>
            <amount>110</amount>
          </transaction>
        </transactions>
        <salt>a98688b38115a7b42f55ca74a2fe6f6fb536b57d</salt>
        <sign>566d16af0f9aeb12d055a2117160194ec0868ce418152a6ffb82a84037b4f28b9d345ee7f84a0374101771f891779af013e26e3540c26f4734d8717097f39bc9</sign>
    </payment>
      
 11. Status (Статус платежу)

 12. Отримання статусу платежу

  1 - платіж створений
  4 - платіж неуспішний
  5 - платіж успішний

  Структура тіла запиту

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.auth element Елемент аутентифікації
  payment.auth.mch_id numeric ID мерчанта
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту
  payment.action string Назва запиту
  payment.pid numeric ID платежу в системі iPay
  Опціональні поля

  Приклад запиту

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
      <payment>
        <auth>
          <mch_id>2023</mch_id>
          <salt>7ace5bc9a02a5af61efecd722b7b05e84d106c2a</salt>
          <sign>a112c1c344846202bd87d948cfce1eba7bc535c49dca4752fe8f969abefd05147b4b87fd9332173e242a0f1a78a42eed8c1846d4781a220fd564f0fbce3ff393</sign>
        </auth>
        <action>status</action>
        <pid>12345678</pid>
      </payment>
      

  Структура відповіді

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент
  payment.pmt_id numeric ID платежу в системі iPay
  response.pmt.status integer Статус платежу (1 - платіж зареєстровано, 4 - неуспішний, 5 - успішний, 9 - відмінено)
  payment.card_mask string Маскована карта
  payment.invoice integer Сумма платежу без комісії
  payment.amount integer Сумма платежу з комісією
  payment.desc string Призначення платежу
  payment.bnk_error_group integer Група помилки
  payment.bnk_error_note string Текстове визначення помилки
  payment.init_date string Дата створення платежу
  payment.salt string Сіль підпису
  payment.sign string Підпис запиту

  Приклад відповіді

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
       <payment>
        <salt>cc348f94880ed17b1b09e1061ff6984d88042cc8</salt>
        <sign>d11b748a790102fe36f6949eba2ad3aceb4e358c7cf54813384dfb71bef22b4037376ae6767af60ac9676280b89f27822acaaf376c1d27571f778c6859505502</sign>
        <pmt_id>12345678</pmt_id>
        <status>1</status>
        <card_mask>***</card_mask>
        <invoice>30</invoice>
        <amount>30</amount>
        <desc>test</desc>
        <init_date>2021-03-19 12:33:17</init_date>
        <bnk_error_group></bnk_error_group>
        <bnk_error_note></bnk_error_note>
      </payment>
      
 13. Нотіфікація платежів

 14. Посилання або e-mail для нотифікації прописується на стороні iPay.ua і може бути доданий або змінений в будь-який час за заявкою відповідального співробітника.

  Нотифікації можуть бути наступних видів:

  1) web - дані відправляються на вказані вами посилання і містять повну, розгорнуту інформацію про платіж і його стані.
  Формат даних в цьому випадку - XML, дані будуть передані методом POST через поле xml, в якому буде міститися сповіщення.
  2) e-mail - дані будуть відправлені на вказані вами адреси електронної пошти. Формат даних в цьому випадку може бути XML або Plain.

  Всі нотифікації відправляються, як тільки операція з платником буде завершена. Уразі якщо, з якоїсь причини, API не змогла відправити
  даних за вказаними Вами адресами (наприклад, Ви проводили роботи з сервером, у Вас були перебої з доступом в Інтернет і т.п.),
  API намагатиметься відправити нотифікації кілька разів через кожні 2 хв.

  У відповідь на нотифікацію мерчант повинен відправляти HTTP код 200 - що свідчить про успішну доставку нотифікації

  УВАГА! Можлива ситуація, коли оповіщення по одному платежу надійдуть Вам кілька разів, це може бути пов'язано з
  неможливістю отримання підтвердження про отримання оповіщення з Вашого боку. У таких випадках Вам необхідно
  коректно обробляти такі ситуації і не допускати обробки одного платежу кілька разів.

  Структура тіла нотифікації

  Поле Тип Опис
  payment element Початковий елемент з ID платежу в системі iPay
  payment.ident numeric Унікальний WGUID платежу, використовується при формуванні посилання
  payment.status string Статус платежу (1 - зареєстрований, 3 - авторизований, 4 - неуспішний, 5 - успішний)
  payment.amount string Загальна сума платежу
  payment.currency string Код валюти
  payment.timestamp date Дата виконання авторизації/завершення платежу у форматі UNIX-timestamp
  payment.transactions element Елемент транзакцій
  payment.transactions.transaction element Елемент транзакції з номером транзакції в системі iPay
  payment.transactions.transaction.mch_id numeric ID мерчанта
  payment.transactions.transaction.smch_id numeric Юридична особа, на користь якої здіюйснюється операція
  payment.transactions.transaction.invoice numeric Сума платежу, у копійках
  payment.transactions.transaction.amount numeric Сума до сплати (з урахуванням комісії), у копійках
  payment.transactions.transaction.desc string Опис платежу
  payment.transactions.transaction.info json object Інформація до платежу, яка надавалась мерчантом при створенні
  payment.auth.salt string Сіль підпису
  payment.auth.sign string Підпис запиту

  Приклад нотифікації

  
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
  <payment id="12345678">
  	<ident>2b45db39f12555f3ef5dd129eea28d70c5a33ffc</ident>
  	<status>1</status>
  	<amount>110</amount>
  	<currency>UAH</currency>
  	<timestamp>1562660681</timestamp>
  	<transactions>
  		<transaction id="4567890">
  			<mch_id>1234</mch_id>
  			<smch_id>4301</smch_id>
  			<invoice>100</invoice>
  			<amount>110</amount>
  			<desc>Покупка услуги/товара</desc>
  			<info>{"dogovor":12345}</info>
  		</transaction>
  	</transactions>
  	<salt>f7be5bf13c644264df5757314946c6464627c7af</salt>
  	<sign>23fd4c70bebe99549b4d9b078e2ddd69a5bdcce684c1a663eeb1036fd0d8c760408bb281df755228bc8d09ad93ec53b7516e01bbe0d39c27c4253d113156201a</sign>
  </payment>
  
      

Історія змін

Дата Версія Опис змін
2019-07-01 1.0 Налаштування запиту Completion (Завершити платіж з транзікціями)
2019-07-09 1.0.1 Додавання та опис нотифікіції до платежу
2019-07-09 1.0.2 Додавання та опис запиту відмінити авторизацію
2019-09-05 1.0.3 Додавання та опис запиту відмінити платіж
2019-10-03 1.0.4 Додано тестове середовище Sandbox
2019-11-11 1.0.5 Додан запит на повернення коштів
2020-06-12 1.0.6 Додано необов'язкове поле payment.trademark до запиту PaymentCreate
2021-03-22 1.0.7 Додано запит Status (Отримання статусу платежу)
2021-09-27 1.0.8 Додано можливість відправки кількох транзакцій у PaymentCreate
2021-10-26 1.0.9 Додано можливість відправки info у refund та reversal